عضویت در سایت
فصل یازدهم هندسه:چهار ضلعی ها
جزئیات بیـشتر
فصل دهم هندسه: چند ضلعی ها
جزئیات بیـشتر
فصل نهم هندسه: مساحت مثلث
جزئیات بیـشتر
فصل هشتم هندسه: تشابه
جزئیات بیـشتر
فصل هفتم هندسه:قضیه های menelaus,carnot,stewart
جزئیات بیـشتر
فصل ششم هندسه:میانه
جزئیات بیـشتر
فصل پنجم هندسه:نیمساز
جزئیات بیـشتر
فصل چهارم هندسه:مثلث های خاص
جزئیات بیـشتر
فصل سوم هندسه:مثلث قائم الزاویه
خـریـد محـصـول
فصل دوم هندسه زاویه در مثلث
دانـلود رایـگان
برو بالا